NKA 2602 - 2010

NKA 2602 - 2010
szep
19

Alkotói vissza nem térítendő támogatás
A Szépirodalmi Szakmai Kollégium Pályázati felhívása

 

Altéma kódszáma: 2602
A kollégium nem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás, vissza nem térítendő támogatás.

A kollégium 30 alkotói támogatást szándékozik kiadni 10 hónapos időtartamra írók, költők, kritikusok, irodalomtörténészek számára. A támogatás összege havi 100 000 Ft.

Pályázni csak új magyar nyelvű mű létrehozására lehet. Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be egy kézirat megírására.

A mű végső elkészítési határideje 2012. június 30.

A pályázathoz csatolni kell a megvalósítandó mű szinopszisát (tanulmány-, illetve verseskötet esetében a kötet tartalmi tervét); valamint szakmai önéletrajzot, és a mű várható munkacímét.

Határon túli pályázó esetében a támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon kötelezően feltüntetett pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani szerződésben meghatározott feltételek szerint

Nem nyújthat be pályázatot az az alkotó, akinek 2006–2009. között a Szépirodalmi Szakmai Kollégium alkotói támogatást ítélt meg.

A támogatásban részesülő alkotók a jelzett időszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát az NKA-hoz szakmai beszámolóként benyújtani. A kézirat szakmai elfogadásának feltétele, hogy az elkészült mű a támogatott pályázat megvalósításának legyen tekinthető.

Az elbírálás szempontjai:

A kollégium döntésekor a pályázó eddigi szakmai teljesítményét és pályázatának minőségét (tervének kifejtettségét, eredetiségét, megvalósíthatóságát stb.) mérlegeli.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 30 millió forint.

Részletes kiírás itt: NKA

A pályázatok 1 példányban nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Beérkezési határidő: 
2010. 10. 12.
Eredményhirdetés: 

A p

További információ: 

P

59 hozzászólás

F. Kriszti

Eredményhirdetés az NKA honlapján!

Andi

Köszi Endamiel!

Endamiel

Ha nincs pénzügyi lebonyolítod, ill. magánszemélyként töltöd ki, akkor magad kell oda írni.

Andi

Mit írtatok a szakmailag felelős kapcsolattartóhoz és az adatlap kitöltéséért felelős kapcsolattartóhoz?

Kriszti

Köszönöm szépen! Én írtam dologi költséget is. Közben rájöttem; az volt a fő baj, hogy VÁRHATÓ BEVÉTELT is írtam, azt hittem, kell az is. Ezért nem jött ki jól.
Köszi még egyszer!

Endamiel

Helyesbítek! Egy pontot: a 4.1.1 -est. Csak elírtam. Bocsi!

Endamiel

Kriszti!
Azon az oldalon nem kell csak két pontot kitölteni. Mindig azokat figyeld, ami pirossal van jelölve!
4.1.1. Személyi jellegű költségek
Ez alá írd be, hogy "Alkotói támogatás"
A jobb szélén van két oszlop:
B:A tervezett összes költség - Ide 1millió forintot írj, természetesen számokkal.
C. Az NKA-tól igényelt támogatás - ide is 1 millió!
Ennyi!! Ezután már enged továbblépni. Legalábbis nekem ezt mondták az NKA- nál, hogy erre az oldalra nem kell több dolog. De a többiek remélem, megerősítenek ebben!

kriszti

A számoknál akadtam el. Pl. ezt írja: A forráshiány kisebb mint az igényelt támogatás (4.1.5. C oszlop)!
Nem értem: a forráshiány is ugyanannyi, mint az igényelt támogatás, nem?????

Kriszti

Senki sem segít? ;(

Kacagó

Igaza van Quasimodonak: a szinopszis max. 1 oldal terjedelmű. A pályázati adatlapon az szerepel, hogy a pályázat témájának, megvalósításának módját kell mellékelni, max. 5 oldalban. Ez nem egyenlő a szinopszissal... hiszen ugyanez az adatlap szolgál más pályázatok beküldésére is.

hét - egy =
A folytatáshoz előbb válaszolni kell a matematikai kérdésre. Az eredményt számjeggyel kell beírni.
Könyvrendelés