Jókai-díj 2011

Jókai-díj 2011
szep
19

Jókai-díj ~ 2011

 

A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Rév-Komárom, Szlovákia) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány Jókai Emlékbizottsága (Budapest, Magyarország) pályázatot hirdet "Jókai-díj 2011" címmel.

A pályázatról:
a) A 2011. évi téma: Széchenyi István, a nemzet lámpása
b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással - prózával, vagy tanulmánnyal lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 A4-es oldalt, de legalább 10 oldalas, 12-es betűmérettel és másfeles sortávolság használatával, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik.
c) A pályázat jeligés. A pályaműhöz külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mailcíme, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg.
Ezen a borítékon kérik feltüntetni a pályázó jeligéjét. A külső borítékra kérik ráírni : "Jókai-díj, pályázat"
d) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (Word) CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címre.
e) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatok értékelésre nem kerülnek.
f) A döntés és értékelés: A legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2011. január 31-ig hozza meg döntését.
g) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.
h) Az elismerés 2011 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából Rév-Komáromban kerül átadásra.
i) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes mű első felhasználási joga az alapítókat illeti.
j) A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza.
k) A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az évkönyvben.
Levélcím:
Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie - Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület, Valchovnícka 2 (Csapó u. 2), 945 01 Komárno, Szlovákia, illetve
Falvak Kultúrájáért Alapítvány 1134 Budapest, Gidófalvy út 29., Magyarország

Beérkezési határidő: 
2010. 11. 30.
Eredményhirdetés: 

2011. febru

További információ: 
3 hozzászólás

Chilipepper

"Pályázni nyomtatásban meg nem jelent szépirodalmi írással - prózával, vagy tanulmánnyal lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 25 A4-es oldalt, de legalább 10 oldalas.."

Szerintem igen, lehet novellával is, mert a 10-25 oldalas prózai mű, az novella Smile

Adam Big

Bocsánat Novellával.

Adam Big

Ebbe lehet nivellával nevezni?

nyolc - = kettő
A folytatáshoz előbb válaszolni kell a matematikai kérdésre. Az eredményt számjeggyel kell beírni.
Könyvrendelés